Příspevek na dojíždění

Úřady práce v Olomouckém kraji poskytují svým  uchazečům vedeným v evidenci příspěvek na dojíždění.

O příspěvek je nutno požádat před ukončením evidence uchazečů o zaměstnání!

Doba poskytování příspěvku může činit maximálně 12 měsíců.


VÝŠE PŘÍSPĚVKU:

Dojezdová vzdálenost                                                        Výše měsíčního příspěvku

nad 50 km                                                                                              3 500 Kč

25 - 50 km                                                                                               2 500 Kč

10 - 25 km                                                                                               1 500 Kč

do 10 km                                                                   bez nároku, s výjimkou případů:

 • kdy neexistuje spojení veřejnou dopravou - 1 000 Kč
 • kdy se jedná o osoby starší 55 let, OZP, osoby evidované déle než 12   měsíců a osoby nacházející se v hmotné nouzi - 1 000 Kč

 

PODMÍNKY POSYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU:
 1. uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 2. uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě rozboru situace na místním trhu práce, zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat vhodné zaměstnání v místě jeho bydliště,
 3. uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání k rozvázání pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,
 4. zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců

a jsou-li současně splněny následující podmínky:

 • pracovní poměr mezi novým zaměstnavatelem a zaměstnancem bude sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou minimálně 6 měsíců, s konkrétním místem výkonu práce (konkrétní adresa),
 • v případě, že v pracovní smlouvě není sjednáno konkrétní místo výkonu práce, bude doloženo potvrzení od zaměstnavatele o pravidelném místě výkonu práce,
 • místo výkonu práce je na území České republiky.

Příspěvkem nemůže být podpořen uchazeč nebo zájemce:

 • který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících před podáním žádosti o příspěvek už pracoval,
 • jehož bydliště je ve stejné obci, jako místo výkonu práce,
 • který u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti nebo v měsíci předcházejícím vykonával nekolidující zaměstnání.

zdroj: Úřad práce ČR